Trobar en esta Web

opcions de busca
 

IMAGENS VALENCIANISTES
(Feste'n les teues pròpies pegatines en la teua impresora)

 Les següents imàgens valencianistes promocionen y evidèncien la singularitat de l'idioma valencià com a llengua diferent y independent de la llengua catalana o la que siga.

 Aixina mateixa, estes imàgens, pretenen donar a coneixer la present plana "Idioma Valencià" y els seus continguts valencianistes. Uns continguts que van dirigits a una societat valenciana a la que sistemàtica y premeditadament enganyen y amaguen els grèus atacs que desde fa dècades ve patint l'idioma valencià de mans d'aquells que pretenen transformarlo artificiosament en catala o d'eixos atres que desigen la seua substitució sancera pel castellà.
 La total desinformació y manipulació de la societat valenciana en este tema obeix principalment a un parell de raons:

a) La falta d'honestitat dels pròpis polítics valencians en el pòble al que diuen representar y al que en tota la desvergonya del mòn traicionen incomplint sistemàticament totes les promeses valencianistes que fan. Traicions que son consecuència dirècta dels pactes y acòrts polítics que tant a nivell estatal com autonòmic els grups polítics valencians (y estatals) se dediquen a fer en formacions polítiques nacionalcatalanistes.
 Convé recordar ací que el moviment separatiste-imperialiste del nacionalisme català té com a pilar bàsic del seu ideari la consigna hitleriana: "UNA llengua (catalana), UNA nació (catalana)", per lo que un dels seus objectius prioritaris és el de convertir al multisecular idioma valencià en català per tal d'incorporar falaçment la Comunitat Autònoma Valenciana als ficticis "països catalans".

 b) El control y la censura en benefici pròpi que els infiltrats pancatalanistes o colaboracionistes a jornal, fan en els mijos de comunicació públics o privats valencians, en les universitats y sistema educatiu valencià y en diferents associacions culturals o socials de la Comunitat Autònoma Valenciana. Sense deixar de costat la més que frecuent compra de voluntats a còlp de talonari, ni les subvencions que la pròpia Generalitat catalana, y inclús la valenciana, dona a entitats o associacions pancatalanistes radicaes en tèrres valencianes.

 Per tant, demanant la colaboració de la societat valenciana, estes imagens s'han posat a disposició del públic en general pa que, si aixina hu desija, les reproduixca en fullets, pegatines o en cuansevòl atre mig pel que s'els puga donar difusió. (En tot cas, només es concedix dit permis si les imàgens y els tèxts es reproduixen sense variació, modificació o canvi respècte a l'original que s'oferix en la present plana y ademés, sempre que la finalitat de la reproducció siga l'enaltiment, defensa y promoció de l'idioma valencià com a idioma diferent y independent del català. La concessió de dit permís de reproducció baix els térmens anteriorment expòsts no implica cessió de ningun tipo dels drets d'autor reconeguts per llei a dites imàgens. Ante cualquier duda ajustarse a lo indicado en la versión castellana del presente texto).


 
 

Cóm descarregar les imàgens a l'ordenaor:

1) Posar el cursor damunt de l'image desijà (miniatura) y punchar en el botó de l'esquèrra del ratolí.
2) Posar el cursor damunt de la nòva image emergent y punchar en el botó de la dreta del ratolí.
3) Del menú emergent seleccionar l'opció "Guardar imagen como..." y triar carpeta de destí.
 
Image senzilla: 10 x 12 cms. aprox. (entren cuatre en un dinA4/fòli). 80 kb. aprox.
Image cuadruple: 20 x 25 cms. aprox. (no aplega per pòc a un dinA4/fòli). 250 kb. aprox.

MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ MAI CATALÀ

PARLA CRISTIÀ CHARRA VALENCIÀ I.E.C.

RAT PENAT NO CATALA

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ MAI CATALÀ SENYERA

SENYERA ELS VALENCIANS

MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ NO CATALA

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ MAI CATALÀ SENYERA RAT PENAT

SENYERA RAT PENAT ELS VALENCIANS

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

PARLA CRISTIÀ CHARRA VALENCIÀ A.V.L.

RAT PENAT ELS VALENCIANS

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

QUATRE IMAGENS PA IMPRIMIR JUNTES DINS D'UN FOLI O dinA4

 
L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ
EN LES ESCOLES VALENCIANES
 
FULLET: L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ EN LES ESCOLES VALENCIANES
(Imprimir l'image sobre dinA4 en horisontal
o girar l'image 90 graus ans d'imprimir. 99 kb.)

 
També en format PDF (360 kb.)
 
 

 
CONSELLS PA POTENCIAR
L'IDIOMA VALENCIÀ

 
FULLET: CONSELLS PA POTENCIAR
(Imprimir l'image sobre dinA4 en horisontal
o girar l'image 90 graus ans d'imprimir. 99 kb.)

 
També en format PDF (370 kb.)
 
 

 
[RESUM]  [PREGUNTES Y RESPÒSTES]  [DOCUMENTS]  [NACIONALCATALANISME]
 
 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION