Trobar en esta Web

opcions de busca
 

PROPAGANDA DE L'IMPERIALISME CATALANISTE

 Imagens comercialisaes en llibres, lletrers, camisetes, banderes, pegatines y uns atres productes publicitaris, elaboraes per l'aparat propagandistic del nacionalisme pan/catalaniste per tal d'incentivar les ambicions imperialistes dels seus correligionaris y simpatisants nacionalistes cap a l'històric y sempre independent Reine de Valencia.
 
 És més que evident que el mensage que transmitixen estes imagens és exclusivament politic y d'un caracter inequivocament imperialiste y ofensiu cap a la Comunitat Autònoma Valenciana y el pòble valencià.

Fals mapa de "Catalunya" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

CAT (falsa Catalunya) en la Comunitat Autònoma Valenciana anexionà a ésta

Camiseta dels falsos "països catalans" en la Comunitat Valenciana anexionà a estos

Boljaca ficticis "països catalans" en la Comunitat Autonoma Valenciana anexionà a éstos

Escut falsos "països catalans" en la Comunitat Autònoma Valenciana anexionà

Panflets propagandístics dels inexistents "països catalans" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana


 
 

TESTIMÒNIS
HISTÒRICS

 
REFERENCIES HISTORIQUES A LA LLENGUA VALENCIANA

Atles dels falsos "països catalans" en la Comunitat Autònoma Valenciana anexionà

Fals mapa de les comarques dels ficticis "països catalans" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

Camiseta "Catalunya lliure" apropiantse de la Comunitat Autònoma Valenciana

Bufanda dels inexistents "països catalans" en la Comunitat Autònoma Valenciana anexionà a éstos

Pòrtaclaus dels "països catalans" en la Comunitat Autònoma Valencina anexionà a ells

"República de Catalunya" anexionant en esta a la Comunitat Autònoma Valenciana

 
 
 
VALENCIA NO ES CATALUNYA
 
 
NO A L'IMPERIALISME NACIONALISTE CATALA

MOSTRA DE DIFERENCIES ENTRE L'IDIOMA VALENCIÀ I EL CATALÀ

Fals mapa fet per "Caixa Sabadell" de les comarques dels falsos "països catalans" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

Mapa d'una falsa "Catalunya" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

Fals billet dels ficitics "països catalans" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

 

"Catalunya la nostra patria" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana coma part d'ésta

"Català, única llengua oficial". Colonialisme llingüístic de Catalunya cap a la Comunitat Autònoma Valenciana

"Catalunya lliure" reclamen els catalanistes mentres s'apoderen de la Comunitat Autònoma Valenciana


 
 


DOCUMENTACIO
LLIBRES EN PDF

 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
[RESUM]  [PREGUNTES I RESPÒSTES]  [DOCUMENTS]  [PEGATINES / FULLETS]

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION