Trobar en esta Web

opcions de busca
 

IMPERIALISME CATALANISTE

El nacionalisme catala, en la participacio activa del pròpi govèrn catala (generalitat de catalunya), basantse en una consigna similar a la del nazisme imperialiste hitleria: "Una llengua (catalana), una nacio (catalana)", preten anexionar la Comunitat Autònoma Valenciana al fictici y inventat proyècte politic dels "països catalans" o "gran(sic) catalunya (imperial)"

Mapa de les actuals Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyòl
 
MAPA DE LES ACTUALS COMUNITATS AUTONOMES DEL ESTAT ESPANYOL

 L'actual Comunitat Autònoma Valenciana (lo que per sigles fon l'independent "Reine de Valencia") és una de les 17 comunitats autònomes que formen l'Estat Espanyòl o "Corona d'Espanya" (una monarquia constitucional que s'enmarca dins de l'actual estat democratic y de dret espanyòl).

DIVISIONS TERRITORIALS D'ESPANYA EN 1210

 Hui en dia Espanya és un estat que podria ser considerat "federal", ya que cada una de les comunitats autònomes que el formen té govèrns autonòmics pròpis (triats per sufragi popular) que gestionen competències transferides desde el govèrn central espanyòl (per eixemple, educacio y sanitat) y que ademes tenen autoritat pa desenrollar y promulgar les seues pròpies lleis regionals o autonòmiques.

 Desde fa relativament pòc de temps han començat a pendre fòrça en determinaes comunitats autònomes cèrts moviments politics "nacionalistes" de fòrt caràcter independentiste y disgregaor de l'Estat Espanyòl. La Comunitat Autònoma de Catalunya és una de les comunitats a on en més fòrça es fan sentir les veus d'estos moviments nacionalistes separatistes (nacionalisme catala).
DIVISIONS TERRITORIALS D'ESPANYA EN 1270

 Deixant a un costat si tenen llegitimitat, o no, les ambicions independentistes del nacionalisme catala respècte a Catalunya, s'hauría de destacar el marcat caracter imperialiste que éste mante desde fa dècades cap a l'històric Reine de Valencia (actualment Comunitat Autònoma Valenciana).

 El nacionalisme expansioniste catala, basantse en una consigna similar a la que utilisà el nazisme imperialiste hitleria pa justificar el seu deliri bèlic: "UNA llengua (catalana), UNA nacio (catalana)", vòl edificar un fictici y mai existent proyècte politic conegut com a: "països catalans" o "gran catalunya". Per tal d'aconseguir això, els catalanistes duen anys infiltrantse en puestos estratègics d'opinio y decisio d'universitats , institucions culturals y politiques, ademes d'invertint moltissims dinés en la compra de voluntats y en propaganda (dins y fòra d'Espanya), pa fer creure que l'idioma valencià és un dialècte del catala y que en consecuència (a dita falsetat), la societat valenciana y les tèrres valencianes formarien part d'una supòsta "nacio catalana" y d'uns ficticis "països catalans" (recentment presentats baix l'eufemisme de "eurorregio").

 El nacionalisme imperialiste catala de cara a l'opinio publica presenta als "països catalans" com un concèpte purament llingüistic (que segons ells ha segut resòlt per la "ciència" y "tots els filòlecs del mon" en favor de la llengua catalana - lo cual és completament fals), amagant a còsa feta el seu verdader caracter politic que busca l'absorcio llingüistica y politic-social de la Comunitat Autònoma Valenciana dins de Catalunya pa, d'esta manera, donarli un major pes llingüistic, polític, social y territorial a les ambicions independentistes y separatistes del nacionalisme catala.
  Les imagens que a continuacio se presenten (utilisaes algunes per institucions oficials catalanes y comercialisaes en llibres, lletrers, camisetes, banderes, pegatines y atres productes publicitaris) han segut elaboraes pels mijos propagandistics del nacionalisme pan/catalaniste (y en alguns casos pel pròpi govèrn catala o Generalitat de Catalunya), per tal d'incentivar les ambicions imperialistes dels seus correligionaris y simpatisants nacionalistes cap a l'històric y sempre independent Reine de Valencia.

 És més que evident que el mensage que transmitixen estes imagens és exclusivament politic y d'un caracter inequivocament imperialiste y ofensiu cap a la Comunitat Autònoma Valenciana y el pòble valencià.

 
 
IMAGENS PROPAGANDISTIQUES DEL NACIONALISME IMPERIALISTE PAN/CATALANISTE SOBRE LA FALSETAT CONEGUDA COM A "països catalans", DINS DELS QUALS ANEXIONEN SENSE NINGUN FONAMENT A LA COMUNITAT AUTONOMA VALENCIANA
(Posar el cursor damunt de les imagens pa obtindre una descripcio emergent o punchar damunt d'elles pa voreles ampliaes)
 
 
Mapa llingüístic elaborat per la Generalitat de Catalunya a on substituixen a l'idioma valencià pel català Mapa Metereològic elaborat per la Generalitat de Catalunya a on anexionen a la Comunitat Autònoma Valenciana dins d'uns ficticis "països catalans"
 Mapa patrocinat per la Generalitat de Catalunya a on anexionen a la Comunitat Autònoma Valenciana dins d'uns ficticis "països catalans"
"països catalans" proyècte imperialiste del que participa la Generalitat de Catalunya

PUNCHAR PA VORE MES IMAGENS PROPAGANDISTIQUES DE L'IMPERIALISME CATALANISTE

Fals mapa de "Catalunya" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana

 


 
 

TESTIMÒNIS
HISTÒRICS

 
REFERENCIES HISTORIQUES A LA LLENGUA VALENCIANA

Atles dels falsos "països catalans" en la Comunitat Autònoma Valenciana anexionà

 
 
EL REINE DE VALENCIA
NO ES
EL CONDAT DE CATALUNYA
 
 
NO A L'IMPERIALISME NACIONALISTE CATALA

MOSTRA DE DIFERENCIES ENTRE L'IDIOMA VALENCIÀ I EL CATALÀ

Fals mapa fet per "Caixa Sabadell" de les comarques dels falsos "països catalans" anexionant a la Comunitat Autònoma Valenciana


 
 


DOCUMENTACIO
LLIBRES EN PDF

 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
[RESUM]  [PREGUNTES Y RESPÒSTES]  [DOCUMENTS]  [PEGATINES / FULLETS]

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION