Trobar en esta Web

opcions de busca
 
 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
 

DE L'ORIGE DE LA NOSTRA LLENGUA DE L'ORIGE DE LA NOSTRA LLENGUA (Leopoldo Penyarroja Torrejon)
 Les evidències històriques desmentixen completament que l'idioma valencià siga consecuència d'una repoblació de catalans.

EL PARLAR ROMANIC VALENCIÀ D'ABANS DE JAUME I EL PARLAR ROMANIC VALENCIÀ D'ABANS DE JAUME I (Leopoldo Penyarroja Torrejon)
 El romanç valencià autòcton substrat bàsic i primordial de l'idioma valencià actual.

DISCURS D'APERTURA DEL I CONGRES DE LLENGUA VALENCIANA DISCURS I CONGRES DE LLENGUA VALENCIANA (Antonio Ubieto Arteta)
 La pòbra repoblació catalana en el Reine de Valencia deixa en evidència l'autoctonía de la llengua valenciana i la seua completa independència respècte al català.

ORIGE DE L'IDIOMA VALENCIÀ ORIGE DE L'IDIOMA VALENCIÀ (Valencià d'Elig)
 Idioma valencià que naix de l'evolució del romanç valencià autòcton influenciat per atres llengües neo-llatines de la península Ibèrica.

VALENCIA 1238: MITO Y REALIDAD VALENCIA 1238: MITO Y REALIDAD (Leopoldo Penyarroja Torrejon)
 El Reine de Valencia ya existía com a entitat política, cultural i llingüística valenciana en anterioritat al 9 d'octubre de 1238.

EL LLIBRE DEL REPARTIMENT EL LLIBRE DEL REPARTIMENT (Domingo Gimeno Peña)
 Les transcripcions del "Llibre del Repartiment" fetes per autors pan/catalanistes son del tot incorrèctes i tendenciosament manipulaes.

CASTELLO REPOBLACIO I LLENGUA CASTELLO REPOBLACIO I LLENGUA (Domingo Gimeno Peña)
 L'escasa repoblació catalana en Castelló deixa en evidència que la llengua valenciana en esta ciutat no es consecuència d'un repoblament de catalans.

VALENCIANS I CATALANS VALENCIANS I CATALANS (Agustin Galbis)
 Huit capítuls a on, contrariament a lo que els catalanistes presenten com a "història colectiva" de valencians i catalans, es demòstra que els catalans, històricament, s'han dedicat, sense esmé, a ferli la punyeta als valencians.

LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA (Domingo Gimeno Peña)
 La llegenda de les doncelles de Lleida una falsetat escampà pels catalanistes sense base històrica que la mantinga.

ANALISIS DE LA LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA ANALISIS DE LA LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA (¿ Autor ?)
 Aquells que utilisen esta llegenda com a base argumentativa d'un orige català de Valencia i l'idioma valencià hu fan per dos raons possibles: ignorancia supina o manipulació malintencionà.

LA CUESTIÓN DE NOMBRES LA CUESTIÓN DE NOMBRES (Miguel Navarro Sala)
 Les interrelacions del pòble valencià en les tèrres occitanes en la evolució de l'idioma valencià i el llemosí.

LA VALENCIANISACIO DE LLEIDA I CATALUNYA LA VALENCIANISACIO DE LLEIDA I CATALUNYA
 Lo que incorrèctament es coneix com "dialècte occidental del català" és producte de la secular migració de mossàraps valencians cap a tèrres de Lleida i Occitània, i a la fòrta valencianisació de les comarques lleidatanes desde el sigle XIV al XVIII, com a consecuència de l'influència i prestigi polític-cultural del Reine de Valencia i la llengua valenciana en eixa época.

LA VERDAD QUE HAY QUE DECIR LA VERDAD QUE HAY QUE DECIR (Vicente Giner Boira)
 La falsa història que escampa l'aparat propagandístic català amaga que el Reine d'Aragó aplegava a la mar Mediterrànea per Tortosa, separant física (i políticament) els condats catalans del Reine de Valencia i que els lleidatans foren originariament aragonesos i no catalans.

HERALDICA EN LA CORONA D'ARAGO HERALDICA EN LA CORONA D'ARAGO (Domingo Gimeno Peña)
 Manipulació del pan/catalanisme en el camp de l'heràldica i les banderes.

¿ CATALANO-ARAGONESA ? ¿ CATALANO-ARAGONESA ? (Domingo Gimeno Peña)
 La denominació anti-històrica de Corona "catalano-aragonesa" es producte dels deliris de grandea del nacionalisme imperialiste català.

REFERENCIES A LA LLENGUA VALENCIANA. SIGLE D'OR VALENCIÀ REFERENCIES A LA LLENGUA VALENCIANA. SIGLE D'OR VALENCIÀ (Valencià d'Elig)
 La convicció de tindre una Llengua Valenciana, en nòm pròpi, diferent a les atres llengües romances neo-llatines, es un fet que es manifesta molt pronte, tal i com heu demòstren els testimònis escrits d'alguns dels més illustres (i illustrats) escritors valencians.

CONSCIENCIA IDENTITARIA DEL VALENCIÀ EN RESPECTE AL CATALA CONSCIENCIA IDENTITARIA DEL VALENCIÀ EN RESPECTE AL CATALA (Joan Ignaci Culla)
 L'història, com a feel mòstra dels fets ocurreguts en temps passats, mos dona testimònis de la consciència identitaria de la llengua valenciana, com a signe pròpi i independent del pòble valencià, en relació a consevòl atre, i més concretament, respècte al català.

EL PENO DE LA CONQUISTA EL PENO DE LA CONQUISTA (Domingo Gimeno Peña)
 Existixen multitut de pròves que demòstren que el falsament denominat "Penó de la Conquista" no es la bandera que portava el rei aragones Jaume I, ni la bandera corresponent al Reine de Valencia.

LA CATEDRA DE FILOLOGIA VALENCIANA LA CATEDRA DE FILOLOGIA VALENCIANA (Joan Ignaci Culla)
 La llengua valenciana ha tengut càtedra de Filología Valenciana en l'universitat a lo llarc de l'història, per lo que es de llei i de justicia històrica la restitució de dita càtedra pal idioma valencià com a llengua independent i diferencià que és del català.

ANOTACIONES A LA "CRONICA" DE RAMON MUNTANER ANOTACIONES A LA "CRONICA" DE RAMON MUNTANER (Valencià d'Elig)
 Este cronista català feu gran part de la seua "crònica" a partir de fets que no pugué coneixer personalment, presentantlos en un caràcter marcadament idelisat i choviniste.

TROVES DE MOSSEN JAUME FEBRER TROVES DE MOSSEN JAUME FEBRER (Domingo Gimeno Peña)
 Les Tròves son una falsificació, sense cap tipo de credibilitat, feta per Onofre Esquerdo Sapena, erudit, genealogiste, heraldiste i croniste de la ciutat de Valencia, cuatre sigles més tart de la época que supòstament li adjudiquen .

L'ATRA GUERRA DE SUCCESSIO L'ATRA GUERRA DE SUCCESSIO (Domingo Gimeno Peña)
 La tendenciosa i interesà versió històrica que presenta el nacionalcatalanisme sobre la Batalla de Almansa i els "maulets".

EL "QUATRECENTS", SEGLE DE PROSPERITAT EN EL REGNE EL "QUATRECENTS", SEGLE DE PROSPERITAT EN EL REGNE (Jose Vicente Gomez Bayarri)
 En el "cuatrecents" la ciutat i Reine de Valencia aplegaren a ser dels més rellevants de l'occident europèu.

ENTREVISTA A ANTONIO UBIETO ARTETA ENTREVISTA A ANTONIO UBIETO ARTETA (Pepe Gonzalvez)
 Manipulació i falsificació dels pan/catalanistes pa fer creure la mentira de que la cuatribarrà d'Aragó fon la bandera originaria de Catalunya
.

ORIGENES DEL REINO DE VALENCIA ORIGENES DEL REINO DE VALENCIA (¿autor?)
 L'historiaor Antonio Ubieto Arteta demostrà documentalment la falsetat de les teories pseudohistòriques que el nacionalisme catalaniste ve utilisant pa justificar les seues ambicions colonialistes sobre la societat i llengua valenciana
.

COMO HABLAN LOS HOMBRES LIBRES COMO HABLAN LOS HOMBRES LIBRES (Eduardo Wenley Palacios)
 
El rei aragonés Jaume I "el Conquistaor" va constituir conscientment al Reine de Valencia com a reine independent i separat de consevòl atre reine o territòri de la Corona d'Aragó.

¿ SON LAS ISLAS BALEARES CATALANAS ? ¿ SON LAS ISLAS BALEARES CATALANAS ? (William Wokcid)
 La realitat històrica de les Balears demòstra que este reine fon de sempre independent de Catalunya i que la seua població i llengua no son producte d'una repoblació de catalans.

CATALANIZACION NEO-COLONIALISTA DE LAS BALEARES CATALANIZACION NEO-COLONIALISTA DE LAS BALEARES (Circulo Balear)
 El Reine de Mallòrca, històricament independent de Catalunya, està patint un procés de catalanisació artificial i forçà en l'única finalitat d'introduirlo dins de l'anti-històric proyècte dels "països catalans".

MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA (Ricart García Moya)
 Artículs magníficament documentats que demòstren l'independència de l'idioma valencià del català i les agresions del nacionalcatalanisme imperialiste sobre el patrimòni valencià
.

ULTIMS ARTICULS INCORPORATS ULTIMS ARTICULS INCORPORATS (diferents autors)
 Ùltims artículs incorporats a la plana que encara no han segut classificats per seccions.

 
 
SEGÜENT CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES

 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA


 
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION