Trobar en esta Web

opcions de busca
 

CORREU ELECTRÒNIC / COPYRIGHT

WEB "IDIOMA VALENCIÀ"
 
 
TOTS ELS CONTINGUTS D'ESTA WEB ESTAN REGISTRATS Y TOTS ELS DRETS DELS AUTORS QUE APAREIXEN ESTAN PROTEGITS PER LA LLEI DE PROPIETAT INTELECTUAL.
 
 
PA CONTACTAR DIRIGIRSE A LA DIRECCIO DE CORREU ELECTRÒNIC QUE APAREIX EN L'IMAGE.
NOMES S'OBRIRAN CORREUS ESCRITS EN TEXT PLA QUE NO PORTEN FICHERS ADJUNTS
 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION