TROBARUM

 

 

- EIXEMPLES D'OPCIONS BASIQUES DE BUSCA -

AVIS:
 El buscaor diferència entre paraules acentuaes o sense acentuar. Per eixemple, les paraules "catala" o "català" donarien diferents resultats.
 
A)
 

 El buscaor mostrarà totes les pagines a on està present la paraula: fullana.

B)
 

 El buscaor mostrarà totes les pagines a on estan presents, simultaneament y sense importar el llòc dins de la pagina, les paraules: lluis, fullana, mira.

 Lluis Martinez considerava...el pare Fullana escrigue...ell mira pel be dels atres...

C)
 

 Gastant cometes ("), el buscaor mostrarà totes les pagines a on estan presents de forma simultanea, correlativa yi en l'orde indicat, les paraules: lluis, fullana, mira.

 Lluis Fullana Mira el gran filòlec valencianiste...Lluis Fullana mira sempre per consensuar...

D)
 

 El signe negatiu (-) exclòu de la busca les pagines a on està present la paraula: navarro.

 Lluis Agullo naixcut...el pare Fullana en la seua gramatica...

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com OPCIONES BASICAS DE BUSQUEDA BASIC SEARCHING OPTIONS