LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA

AUTOR: DOMINGO GIMENO PEÑA

(Solo versión en Valenciano · Només versió en Valencià)
 

 El catalanisme sempre ha tingut com objectiu anexionar-se als regnes de Mallorca i Valencia. L`instrument ha segut fer-nos creure que repoblacio, lle´s, peses i mides, heraldica i llengua, son de procedencia catalana, per lo tant com dia Joan Fuster "som un sol poble".

 Hasda els anys 60 algunes de les hipˇtesis eren creibles per falta d`investigacio, pero hui totes elles resulten com a poc comiques. Per a "demostrar" la repoblacio catalana del Regne de Valencia donen com a prova la llegenda de les 300 donzelles de Lleida. (i se queden tan tranquils)

 Pere Tomich cronista catala de mitat del sigle XV, molt criticat pels seus destarifos, pero lo que els conve ho accepten com a historic, va ser el primer en dir lo de les donzelles. Beuter (1538) va replegar la noticia afegint detalls de la seua collita i finalment Escolano va rematar l┤obra afegint noves aportacions. Al referir-se al asedi de Valencia Escolano diu:  "y por que antes se entrase a dicha ciudad, el rey mandˇ echar un bando en su real, que el primero que se˝alase la entrada y toma de ella por la fuerza de las armas, le habia de dar, pobladores, moneda y peso y medida. Fue el caso que hubo que ventilar, quÚ gente puso mayor peligro en el sitio de entrada, para premiarle con la misma moneda se siguiera al efecto. Y fue resuelto que tres hombres que abrieron la bateria del adarve, cuando se batia el muro con el trabuco, le redujeron a mayor peligro y apretura. Averiguase ser naturales de Lerida y entonces se decretˇ que diese Lerida peso y medida a Valencia y mujeres para casar con pobladores; repartiendo con ellas y ellos el rey tierras para vivir. En cumplimiento de esto llegaron de Lerida y su comarca trescientas doncellas, que traian por cabezas siete casados con sus mujeres de la misma ciudadůů en memoria de los siete casados que vinieron por caudillos de aquel escuadron de amazonas para que de ellas  quedase eternamente, mandˇ el rey ponerla en piedra en lo mas alto de la portada de la iglesia mayor, que sale al palacio del arzobispo, con los rostros de los hombres y mujeres esculpidos".

  Nos fixarem en alguns detalls que demostren la falsetat d`esta llegenda. La ciutat de Valencia va capitular, per lo tant l`ocupacio va ser pactada en dia i hora, entrant les tropes cristianes en la ciutat per la porta i sense oposicio. Per lo tant lo dels tres lleidatans trencant el mur no es possible i menys en un trabuc,  que en temps d`Escolano ya existia, per aixo el nomena  pero quan la conquista encara no, sent per tant una invencio seua.

 En quant a lleis, moneda i  peses i mides. Els notres Furs no tenen res que vore en  les "Costums" de Lleida, per lo tant no nos les van dur, ademes en 1238 Lleida utilizava les peses i mides d`Arago i comerciava en la moneda  jaquesa,distinta a la primera moneda valenciana,  el flori, i les peses i mides valencianes tenien paritat propia, distinta a totes les demes.

 En relacio a la repoblacio, segons els distints historiadors li calculen a Lleida en1238, entre 1600 i 4000 habitants, acceptant els calculs mes optimistes i aplicant la pirßmide d`edats de l`epoca, Lleida i el seu entorn no disponien de donzelles en edat de casament per a vindre a Valencia,  ni en un numero moltissim mes reduit del que assegure Escolano.

 Per ultim el portic a on estan les cares es d`estil romanic, per lo tant constru´t sigles abans de la conquista, lo que fa impossible que les cares representen als lleidatans.

 Com podem vore es difÝcil en tant  poc de d`espai dir tantes barbaritats, pero a pesar de aixo, en llibres de texte, escoles i publicacions continuen mantenint la llegenda. El profesor Sanchis Guarner dia : "es sert que els valencians admiten llur ascendencia lleidatana, i aixý el cronista valenciÓ Beuter (1538 ) creu que les famoses tres-centes donzelles de LLeida per manament de Jaime I foren dutes a Valencia per la poblacio cristiana del nou regne, foren les que dugueren la llengua catalana, per aquella pintoresca raˇ que donÓ el tortosý Despuig ( 1557 ):  per šo que les criaturas mes aprenen de les mares que no dels pares".

 Com en esta historia cada u que la conta,  fa el seu afegit˛, yo fare el meu : Per a celebrar l`arribada de les  dones, van fer com recentment en el poble de Planes, una gran festa en la plaša, van menjar "butifarra catalana amb mungetas, i se van fartar de ballar la sardana".

 *  Temas Valencianos. La leyenda del origen ilerdense de trescientas valencianas. Antonio Ubieto Arteta.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO INDEX OF QUESTIONS http://www.idiomavalencia.com