Trobar en esta Web

opcions de busca
 

LA VALENCIANISACIO DE LLEIDA I CATALUNYA

 Lo que incorrèctament se coneix com "dialècte occidental del català" es producte de la secular migració de mossàraps valencians cap a tèrres de Lleida i Occitania, i a la fòrta valencianisació que experimentaren les comarques lleidatanes desde el sigle XIV al XVIII, consecuència de l'influència i prestigi polític-cultural del Reine de Valéncia i la seua Llengua Valenciana en eixa época.

La cuestión de nombres

La expansión de la Lengua Valenciana en Cataluña

Cuando Cataluña valencianizó su idioma

El 'Villancico de las Naciones' y el Valenciano

La Lengua Valenciana en el monasterio de Poblet

La Lengua Valenciana en el País catalán

El poeta García y el chuço de Fuster

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.valenciadelig.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION